Kosshijutsu

骨指術
KOSSHIJUTSU

working (need to crosscheck etc)…

基型 KI KATA

1. 右一文字 MIGI ICHIMONJI
2. 左一文字 HIDARI ICHIMONJI
3. 右飛鳥 MIGI HICHŌ
4. 左飛鳥 HIDARI HICHŌ
5. 十文字 JŪMONJI

捕手基本型 TORIDE KIHON KATA

1. 其の一 SONO ICHI
2. 其の二 SONO NI
3. 其の三 SONO SAN
4. 其の四 SONO YON
5. 其の五 SONO GO
6. 其の六 SONO ROKU
7. 其の七 SONO NANA
8. 其の八 SONO HACHI
9. 其の九 SONO KYU
10. 其の十 SONO JŪ

上略の巻 JŌ RYAKU NO MAKI (TEN)

1. 虚空 KOKŪ
2. 輦輿 RENYO
3. 弾手 DANSHU
4. 弾指 DANSHI
5. 逆流 GYAKURYŪ
6. 梟鷗 KEO
7. 跳火 HANEBI
8. 闕倒 KETO
9. 指砕 YUBI-KUDAKI
10. 締脈 KETSUMYAKU
11. 殺締 SAKKETSU
12. 蹄拳 TEIKEN

CHŪ RYAKU NO MAKI (CHI)

1. 烏鵲 UJAKU / HIBARI
2. 鯖倒 SEITŌ
3. 挐振 DASHIN
4. 虎落 KORAKU
5. 蜂先 HOSEN
6. 槹 KŌ
7. 獅猿 SHIEN
8. 崩落 HŌRAKU

GE RYAKU NO MAKI (JIN)

1. 隼雄 SHUNU
2. 隼足 SHUNSOKU
3. 一撃 ICHIGEKI
4. 魁足 KAISOKU
5. 掬掠 KORYAKU
6. 意合封 IAIFŪ
7. 沈雁 CHINGAN
8. 風孟 FŪMO